اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

فروکروم

كروم يك عنصر كاربيدساز مي‌باشد که كاربیدهاي حاصله از آن، مقاومت سايشي قطعات را افزايش مي‌دهند. براي توليد قطعات فولادي و قطعات چدني خاص با كربن پايين، فروكروم كم­كربن و قطعات معمولی با سختی بالا، فروکروم پرکربن مورد استفاده قرار مي‌گیرد. فروكروم كم كربن مصرفي با توجه به مقدار كربن موجود در آن، برای توليد قطعات فولادي با سختي‌پذيري بالا مورد استفاده قرار مي­گیرد. يكي از دلايل اصلي استفاده از فروكروم كم كربن در قطعات فولادي، افزايش پايداري آنها در مقابل خوردگي مي‌باشد.