اطلاعات تماس

04133304125

04133304126

فرومنگنز

فرومنگنز یک آمیژان از آهن با منگنز می­باشد که درصد حجمی بالایی از آن منگنز بوده و از طریق حرارت­ دهی مخلوطی از اکسید منگنز (MnO2)  و اکسید آهن (Fe2O3) و کربن (بیشتر بصورت زغال سنگ و کک) در داخل کوره قوس الکتریکی تولید شده و با درصد کربن بالا، متوسط و کم به بازار ارائه می­گردد. در این ترکیب منگنز به عنوان عنصر اکسيژن­زدا به کار می­رود. اين عنصر با گوگرد توليد سولفید منگنز (MnS) کرده و  تأثير نامناسب سولفور آهن و تردی حاصل از آن را کاهش می­دهد.